OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294

Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294
Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294 Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294 Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294 Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294 Działka na sprzedaż, 1667 m2, cena: 599 000,00 PLN, Rybnik, kontakt: PL +48 601 457 294

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
ŚLĄSKIE
RYBNIK
RYBNIK
RYBNIK
WODZISŁAWSKA
Lokalizacja szczegółowa

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

599 000,00 PLN
1 667,00 m2
359,33 PLN
INWESTYCYJNA
CAŁKOWITE
ASFALTOWA

INFORMACJE DODATKOWE

Dostepne media
Prąd, Kanalizacja,
Zagospodarowanie Działki

OPIS

Opis oferty:
Witam serdecznie
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję że syndyk masy upadłości spółki pod firmą FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
. sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Rybniku obejmującej:

1. prawo własności nieruchomości, położonej w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 167, stanowiącej działkę 1316/45 o powierzchni 0.16.67 ha, zabudowanej halą usługową o powierzchni użytkowej 457,61 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00011615/6 – za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota
599 000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT.
Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.
Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty.
Kopertę należy zaadresować:
VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia-Komisarz SSR Ewa Kubiak
sygn. akt VI GUp 18/13
oferta na przetarg w postępowaniu upadłościowym
FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni z dopiskiem w kolorze czerwonym – „Przetarg – nie otwierać”

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65Telefon: PL +48 601 457 294

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.