OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Lokal na sprzedaż, cena: 714 062,00 PLN, Stary Targ, kontakt: PL +48 583 079 763

Lokal na sprzedaż, cena: 714 062,00 PLN, Stary Targ, kontakt: PL +48 583 079 763
Lokal na sprzedaż, cena: 714 062,00 PLN, Stary Targ, kontakt: PL +48 583 079 763 Lokal na sprzedaż, cena: 714 062,00 PLN, Stary Targ, kontakt: PL +48 583 079 763 Lokal na sprzedaż, cena: 714 062,00 PLN, Stary Targ, kontakt: PL +48 583 079 763

ADRES NIERUCHOMOŚCI

POLSKA
POMORSKIE
SZTUMSKI
STARY TARG
STARY TARG
Lokalizacja szczegółowa

DANE SZCZEGÓŁOWE NIERUCHOMOŚCI

714 062,00 PLN
1 035,46 m2
689,61 PLN
INNY
INNE
 
1
1
 
 
 
 
 
INNE
Przeznaczenie alternatywne
BIURO, HANDEL / USŁUGI, MAGAZYN, INNE

INFORMACJE DODATKOWE

Ogrzewanie
Okna
Dostepne media

OPIS

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10-09-2018 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę przy Plac Plebiscytowy 1 w sali nr 203, odbędzie się druga licytacja położonej w miejscowości Waplewo Wielkie, gm, Stary Targ nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego stanowiącego działki gruntu nr 77/37 oraz 77/38 o łącznej powierzchni 3,9776 ha oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.

Opis nieruchomości:
Na działce nr 77/38 położone są następujące budynki: budynek biurowo-warsztatowy, warsztat, magazyn paliw, sterownia otaczarni, sterownia - kruszarnia, portiernia.
Na działce nr 77/37 znajduje się budynek trafostacji.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 1035,46 m2, a powierzchnia zabudowy: 903 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Kwidzyn VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2I/00002207/7.

Suma oszacowania wynosi 1 071 093,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 714 062,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 109,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzego Bielińskiego, Kancelaria Komornicza w Sztumie przy ul. Mickiewicza 37 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Telefon: PL +48 583 079 763

Oferta dodana do 100 portali z wykorzystaniem serwisu 40za40.pl.